PODUKREP 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

 

Naziv operacije: Sobe - turistična kmetija Faganeli

Cilji:

• Začeti z novo dejavnostjo – nočitvami

• Popolnoma urediti in opremiti štiri turistične sobe

• Zmanjšanje porabe vode

Rezultati:

• Diverzifikacija prihodkov z novo dejavnostjo

• Povečanje prihodkov

• Večja odpornost kmetijskega gospodarstva na vremenske vplive

 

PODUKREP 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 

 

Naziv operacije: Posodobitev kmetije Faganeli

Cilji:

• Višja kvaliteta proizvodov

• Višje prodajne cene proizvodov

• Večja produktivnost

• Tehnološke izboljšave

• Večja konkurenčnost

Rezultati:

• Večji obseg proizvodnje

• Večji obseg prodaje

• Boljši pogoji dela

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020

www.program-podezelja.si

Želite okusiti in doživeti domače kot nekoč?

Povprašajte nas