Reja

Na kmetiji redimo prašiče za zakol. Le ti so pri lastni predelavi kot surovina za suhomesnate izdelke zelo pomembni.
Prašiče krmimo z ječmenom in koruzo, v poletnih mesecih pa imajo na voljo tudi deteljo in travo.
Prašiče zakoljemo v lastni klavnici.Izvajamo tudi uslužnostno klanje prašičev.
Predelano meso uporabimo za potrebe izletniške kmetije in za nadalnje sušenje suhomesnatih izdelkov.

Zorjenje

To je  dolgotrajen postopek za katerega  je potrebno  ugodno   podnebje, blag sredozemski  zrak ,relativna vlaga in mile zime. Vse to  omogoča tradicionalno sušenje in zorenje mesnin na zraku, kar našim izdelkom daje  poseben okus in vonj kot nekoč.

Končni produkt

Ponujamo visoko kvalitetne suhomesnate izdelke in to so pršut, šalam, rolana panceta, Mirenska panceta, vratovina, špeh, tlačenka, klobasa, krodegin ali kožarica, ocvirki…

Želite okusiti in doživeti domače kot nekoč?

Povprašajte nas