Na kmetiji z veseljem sprejmemo organizirane skupine katere lahko postrežemo samo z malico ali kosilom . Takim skupinam lahko ponudimo kratko predstavitev našega kraja in okolice.

Mirenski grad

Mirenski Grad je vzpetina nad krajem Miren pri Novi Gorici. Grad je bil v svoji zgodovini pomembna strateška točka tako v prvi kot drugi svetovni vojni. Ime je dobil po srednjeveškem gradu. Danes je priljubljena romarska in izletniška točka. Na mirenskem gradu stoji cirkev Žalostne Matere Božje.

Stolp Cerje

V Parku miru, ki zajema območje od Trstelja do Doberdobskega jezera, stoji Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Notranjost Pomnika je razdeljena po nadstropjih, ki predstavljajo zgodovino slovenskega naroda skozi čas.  S Cerja se odpira krasen razgled na Vipavsko dolino, Julijske Alpe, Benečijo in Tržaški zaliv.

Usnjarsko čevljarski muzej Miren

Čevljarstvo ima v Mirnu stoletno tradicijo. Domačin Pavel Petejan je leta 2007 uredil muzej, v katerem predstavlja zgodovino domače obrti.Obiskovalci si lahko ogledajo stroje in opremo, ki so jo včasih uporabljali domači obrtniki. Na stenah so tudi stare fotografije, ki pričajo o razvoju čevljarstva v Mirnu.

Muzej Spomni se name

Miren je kraj z bogato kulturno dediščino.  Mirensko pokapališče in muzej Spomni se name  to tudi potrjujejo. Meja med  takratno Jugoslavijo in Italijo je nerazumno razdelila enovit prostor Goriške kar je nazorno  prikazano  ravno v  Mirnu z razdelitvijo pokopališča na dva dela.  S to delitvijo se je pokazala  vsa tragičnost takratnega časa.

Želite okusiti in doživeti domače kot nekoč?

Povprašajte nas